การสมัคร ID และการ Log in เข้าเกม Dragonica Mobile

การสมัคร ID เกม Dragonica Mobile

     การเล่นเกม Dragonica Mobile นั้น ผู้เล่นสามารถทำการเล่นเกมได้ โดยการใช้ ID สำหรับการ Login ได้ 3 ประเภทดังนี้

• Play ID
• Facebook ID
• Google ID

1. Play ID
     PlayID Login เป็นระบบ Login ของ Playpark หากมีบัญชี PlayID แล้วจะสามารถ Login เข้าเกมได้ทันที แต่ถ้ายังไม่มี PlayID ให้แตะที่ปุ่ม "Register for PlayID" เพื่อสมัครไอดี หรือสมัครได้ที่นี่  

      *บัญชี Dragonica Mobile จะผูกกับ Play ID เมื่อทำการ Login


2. Facebook ID
      Facebook Login ใช้บัญชี Facebook ในการ Login ในช่องให้กรอกข้อมูล Facebook Login เพื่อดำเนินการเข้าเกมถ้ายังไม่มีบัญชี Facebook ให้ทำการสมัครโดยแตะที่ "Create Account" หรือสมัครได้ที่นี่ 

     *บัญชี Dragonica Mobile จะผูกกับ Facebook เมื่อทำการ Login

3. Google ID
      Google Login ใช้บัญชี Google หรือ Gmail ในการ Login โดยใส่ข้อมูลบัญชี Google ในช่อง Sign In ถ้ายังไม่มีบัญชี Google สามารถสมัครได้โดยแตะที่ "Create Account" หรือสมัครได้ที่นี่ 

      *บัญชี Dragonica Mobile จะผูกกับ Google ID เมื่อทำการ Login

เมื่อท่านสมัคร ID เกมและทำการ Login เชื่อมต่อแล้วก็สามารถเข้าเล่นเกมได้ทันที